Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

Δήλωση Αποχής ΟΣΕΑΔΕ

Προς: Προϊστάμενο της Υπηρεσίας …………
………            .- 6 - 2014
Εμείς που υπογράφουμε το παρακάτω κείμενο, σας γνωρίζουμε ότι συμμετέχουμε στην αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης ( ν. 4250/2014) , που κήρυξαν τα συνδικαλιστικά μας όργανα ,  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ( ΟΣΕΑΔΕ) και  ΑΔΕΔΥ με αποφάσεις τους , που επιδόθηκαν νομότυπα στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………. και σε κάθε αρμόδια αρχή
Η συμμετοχή μας στην αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης ισχύει για όσο χρόνο διαρκούν οι κηρυχθείσες αυτές  αποχές , χωρίς αντίθετη σχετικά με τη νομιμότητά τους δικαστική κρίση

α/α
Ονοματεπώνυμο   υπαλλήλου
  Υπογραφή
Υ.Γ : Η παραπάνω κοινοποίηση προς τον προϊστάμενό μας , ότι συμμετέχουμε στην αποχή που κηρύχθηκε από κάθε διαδικασία αξιολόγησης , κρίνεται αναγκαία και πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία  που ακολουθείται στις απεργίες ( δηλώνονταν συνήθως προφορικά).


Επειδή κυκλοφορεί από την ΠΟΓΕΔΥ και τα Δασικά Σωματεία άλλη δήλωση η οποία δεν κινείται στο πνεύμα των κατευθύνσεων του Νομικού μας Συμβούλου αλλά ούτε και στο πνεύμα των εξωδίκων και παραβλέπουν  σκόπιμα την απόφαση της ΟΣΕΑΔΕ , παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι μας οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ανεξαρτήτου κατηγορίας και ειδικότητας