Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Προς: Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ……………………………….
….. - 6 – 2014

Εμείς που υπογράφουμε το παρακάτω κείμενο, σας γνωρίζουμε ότι υλοποιούμε τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ( ΟΣΕΑΔΕ ) και ΑΔΕΔΥ, σύμφωνα με τις οποίες αντιδρώντας στην υλοποίηση του Ν. 4250/2014 δεν συμπληρώνουμε τα έντυπα αξιολόγησής μας .
Συμμετέχουμε στην αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης ( ν. 4250/2014 ) που κήρυξαν τα συνδικαλιστικά μας όργανα ΟΣΕΑΔΕ και ΑΔΕΔΥ με αποφάσεις τους που επιδόθηκαν νομότυπα στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …………….. και κάθε αρμόδια αρχή.

α.α Ονοματεπώνυμο Υπογραφή
Το παρόν κείμενο προτείνεται στους Α/θμιους Συλλόγους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είναι μέλη της ΟΣΕΑΔΕ να το εισηγηθούνε στα μέλη τους