Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Δελτιο Τυπου ΝΤ ΑΔΕΔΥ 15_6_2014

Α.Δ.Ε.Δ.Υ                                                                                  Μυτιλήνη: 15/6/2014
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΒΟΥ                                  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Πρόεδρος: Χρυσάφης Νίκος
Email: hrisafisn@yahoo.gr
Κιν. 6948884083
Γ. Γραμματέας: Κατσαβέλλης Παν.
κιν. 6932412613                                                                        
                                                
ΠΡΟΣ:  
1.       Συλλόγους – Σωματεία δημοσίων 
                                                                                                                   υπαλλήλων Ν. Λέσβου
2.       MME Λέσβου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε υλοποίηση των αποφάσεων της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ και της ΕΕ του ΝΤ Λέσβου της ΑΔΕΔΥ διοργανώνουμε ενημερωτική εκδήλωση – συζήτηση την Πέμπτη 19 Ιουνίου και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρότυπου Πειραματικού ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης (κεντρικά λύκεια Μυτιλήνης-αρχή Ερμού) με θέμα: Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων –αποφάσεις – δράσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και της ΑΔΕΔΥ.
Κατά τη συζήτηση θα γίνει ενημέρωση σχετικά με το ν. 4250/2014, την αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ που κατέθεσε η ΕΕ ΑΔΕΔΥ, την από 13-5-2014 εξώδικη γνωστοποίηση της ΕΕ ΑΔΕΔΥ και την υλοποίηση των αποφάσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
Εισηγητές θα είναι:
Γρηγόρης Καλομοίρης μέλος της ΕΕ ΑΔΕΔΥ
Παλαιολόγος Παλαιολόγος νομικός σύμβουλος σωματείων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ειδικευμένος σε θέματα δημοσίου και διοικητικού δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου.
Παρακαλούνται τα μέλη των Δ.Σ. των συλλόγων εργαζομένων να ενημερώσουν τα μέλη τους. 


Για την Ε.Γ
Του Ν.Τ Λέσβου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ                                                    ΠΑΝ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ