Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ TO ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε- έτος ίδρυσης 2012
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ταχ. Δ/νση: Κατεχάκη 56, Τ.Κ.: 11525                                                      Αθήνα,    07-08-2017
Ιστοσελίδα: www. oseade.blogspot.com                                                            Α.Π : 72
Ε-mail: oseadelladas@gmail.com
Τηλ.: 2132035750 - Φάξ:2132035723
Τηλ. Προέδρου: 6909612632                                                                    ΠΡΟΣ :      
E-mail Προέδρου: gabrielioannidis@gmail.com                                1) Α/βάθμιους Συλλόγους
Τηλ. Γεν. Γραμματέα: 6936734491                                                         
E-mail Γεν. Γραμ.: antonismav@yahoo.gr                                                                                                                                 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ TO ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

            Την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 κυκλοφόρησε στο ΦΕΚ Τεύχος Α’ 107/31.07.2017 το ψηφισθέν πλέον νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι κλπ» στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, με τις οποίες ικανοποιούνται χρόνια και δίκαια αιτήματα των συναδέλφων μας. Ειδικότερα:
·                 Με το άρθρο 99 εξαιρείται από την περικοπή και γίνεται επαναχορήγηση της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στις ΑΠΔ μέσω της διαθεσιμότητας του ν. 4172/2013, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 και του άρθρου 48 του ν. 4274/2014 όπως και στους πρώην  υπάλληλους των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και Τομέων Αποκατάστασης Πυρόπληκτων (ΤΑΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών - Μεταφορών & Δικτύων που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καθώς και των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4325/2015 (Α΄47) και όλων των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. Ταυτόχρονα έρχεται η δικαίωση για όσους συναδέλφους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και βρέθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με την εθελοντική δυνατότητα που τους παρέχει ο νόμος για επιστροφή τους στον αρχικό τόπο εργασίας τους πριν τη διαθεσιμότητα, σε Υπηρεσίες των ΑΔ, ελπίζοντας και σε ταυτόχρονη στελέχωση ίσου αριθμού νέων υπαλλήλων στις θέσεις τους.  
·                 Στο άρθρο 32, δεν περιελήφθησαν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην παροχή δωρεάν σίτισης και κατάλληλου καταλύματος διαμονής σε υπηρεσίες ορεινών, παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών και έτσι οι συνάδελφοι μας αντιμετωπίζονται με διαφορετικά κριτήρια σε σχέση με τους υπόλοιπους δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους, που περιλαμβάνονται σε αυτό.
·                 Στο  άρθρο 97 για τα ΜΑΠ «Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων», στο άρθρο 102 που αφορά την Νομική κάλυψη των Υπαλλήλων και  στο άρθρο 106 για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας δεν υπήρξε καμία αναφορά και τα ζητήματα αυτά παραμένουν ανοικτά για τα οποία συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι την πλήρη ικανοποίηση τους.

Για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που περιελήφθησαν τελικά στο νόμο η ΟΣΕΑΔΕ από το 2014 είχε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες με αλλεπάλληλες επαφές τόσο στα σχετικά υπουργεία και στους αρμόδιους παράγοντες όσο και στις επιτροπές της βουλής, συντάσσοντας αλλεπάλληλα υπομνήματα και παίρνοντας αγωνιστικές αποφάσεις.

Σαν Ομοσπονδία, μαζί πάντα με τα 11 πρωτοβάθμια σωματεία-μέλη μας, θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία και αγωνιστικότητα για να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας όλων των συναδέλφων. Με θεσμικές παρεμβάσεις και αγώνα θα παλέψουμε όλοι μαζί αφήνοντας πίσω μας πρακτικές και λογικές ότι «τίποτα δεν αλλάζει». Όλοι μαζί για ένα δημόσιο που θέλουμε, για ένα δημόσιο που έχουμε ονειρευτεί, για ένα δημόσιο που μας αξίζει.