Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΤ ΑΔΕΔΥ 22_10_2014

Α.Δ.Ε.Δ.Υ                                                                                  Μυτιλήνη: 22/10/14
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΒΟΥ                                  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Πρόεδρος: Χρυσάφης Νίκος
Email: hrisafisn@yahoo.gr
Κιν. 6948884083
Γ. Γραμματέας: Κατσαβέλλης Παν.
κιν. 6932412613                                                                        
                                                                            ΠΡΟΣ: Συλλόγους – Σωματεία Ν. Λέσβου
                                                                                                   Μέλη ΕΓ ΝΤ Λέσβου της ΑΔΕΔΥ
                                                                                                   ΕΕ ΑΔΕΔΥ
                                                                                           Πρόεδρο Παλλεσβιακού Εργ/κου Κέντρου
                                                                                                    MME ΛέσβουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε συνέχεια της απόφασης Ε.Γ. του ΝΤ Λέσβου της ΑΔΕΔΥ, της συνεδρίασης της 13ης  Οκτωβρίου 2014 και σύμφωνα με τα άρθρα 3-4 και 5 του καταστατικού, καλούμε σε συνέλευση αντιπροσώπων για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου στην οδό Κομνηνάκη. Θέμα συνέλευσης, η από 17 Οκτωβρίου 2014 απόφαση του Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και ο προγραμματισμός δράσεων του ΝΤ.  Στην συνέλευση καλούνται να συμμετέχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του ΝΤ Λέσβου της ΑΔΕΔΥ των συλλόγων:
1.(πρώην) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖ/ΝΩΝ ΙΚΑ ΕΟΠΥΥ, 2. ΕΛΜΕ ΛΕΣΒΟΥ,  3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚ. Β'  ΑΙΓΑΙΟΥ,  4. ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛ. ΛΕΣΒΟΥ,   5. ΣΥΛ. ΕΡΓ. ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΑΓΙΑΣΟΥ,   6. ΣΥΛ. ΕΡΓ ΟΤΑ  ΛΕΣΒΟΥ,   7. ΣΩΜ. ΕΡΓ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ,   8. ΣΩΜ. ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΛΕΣΒΟΥ,   9. ΣΥΛ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,   10. ΣΥΛ. ΕΡΓ. ΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ,   11. ΣΥΛ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΩΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ,    12. ΕΝΩΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛ. ΛΕΣΒΟΥ,   13. ΣΥΛ. ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΛΕΣΒΟΥ,    14. ΣΥΛ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. ΙΚΑ -ΕΤΑΜ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ,   15. ΣΩΜ. ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ,    16. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. ΥΠΟΥΡΓ. ΑΙΓΑΙΟΥ,    17. ΣΥΛ. ΕΡΓ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΛΕΣΒΟΥ,     18. ΣΥΛ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛ. ΛΕΣΒΟΥ,    19. ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ.
Ακόμη καλούνται να συμμετέχουν τόσο οι νεοϊδρυθέντες πρωτοβάθμιοι σύλλογοι όσο και οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι που είναι μέλη της ΑΔΕΔΥ δια των ομοσπονδιών τους και δεν υπάγονται στη δύναμη του ΝΤ. Λέσβου της ΑΔΕΔΥ.
Τέλος καλούμε τη διοίκηση του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό κατά την έναρξη των διαδικασιών.

Για την Ε.Γ
Του Ν.Τ Λέσβου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ                                                    ΠΑΝ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ