Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών