Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Σχετικά με τη Νησιωτικότητα

Α.Δ.Ε.Δ.Υ                                                                                  Μυτιλήνη: 20/01/14
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΒΟΥ                                   αρ.πρωτ. 2
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Πρόεδρος: Χρυσάφης Νίκος
Email: hrisafisn@yahoo.gr
Κιν. 6948884083
Γ. Γραμματέας: Κατσαβέλλης Παν.
κιν. 6932412613                                                                        
                                                
                                                                  ΠΡΟΣ: Συλλόγους – Σωματεία Ν. Λέσβου
                                                                                MME Λέσβου

Ανακοίνωση

Το σχέδιο νόμου που δόθηκε για διαβούλευση από το ΥΔΜΗΔ με τίτλο «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»  αποτυπώνει τους ευρύτερους σχεδιασμούς της κυβερνητικής πολιτικής, που αποσκοπούν στον βίαιο περιορισμό του δημόσιου τομέα, τις μαζικές απολύσεις εργαζομένων, και της εκχώρησης τομέων του Δημοσίου σε ιδιώτες.  Μας βρίσκει αντίθετους αφού δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στις καταργήσεις φορέων όπου απολύουν τους συναδέλφους ΙΔΑΧ (και δεν διευκρινίζει τι μέλη γενέσθαι για το τακτικό προσωπικό), παρά τις τεράστιες ανάγκες του δημοσίου. Ακόμη απαράδεκτα είναι και τα σχετικά άρθρα του σ/ν σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων αφού η αξιολόγηση θα έχει προδιαγεγραμμένα αποτελέσματα!!! μιας και από το σύνολο των υπαλλήλων κάθε γενικής διεύθυνσης θα πρέπει να  αξιολογηθεί με:
α. Με τους βαθμούς 9 έως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25 % των υπαλλήλων.
β. Με τους βαθμούς 7 έως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων.
γ. Με τους βαθμούς 1 έως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων.
Πρέπει δε να τονίσουμε ότι τόσο σε όλη τη χώρα όσο και στο νησί μας έχουμε εμπειρία για τον τρόπο που ορισμένοι διευθυντές υπηρεσιακών μονάδων διεκπεραιώνουν τον «ρόλο» του αξιολογητή πράγμα που δεν διασφαλίζεται ούτε τώρα (πελατειακές σχέσεις- μεροληψία κοκ) . Παράλληλα είμαστε βέβαιοι ότι από την «αξιολόγηση» αυτή θα βγαίνουν και οι (σύμφωνα με τις μνημονιακές δεσμεύσεις) προς διαθεσιμότητα υπάλληλοι.
Σχετικά με τη νησιωτικότητα θα θέλαμε να κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:
Στο άρθρο 34 του παρόντος σχεδίου νόμου αναφέρεται κατά γράμμα: 
« Άρθρο 34: Απόφαση κατανομής σε νησιωτικούς δήμους
Το εδάφιο 3 της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΣΤ1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: « Για τις προσλήψεις και τους διορισμούς του τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους απαιτείται απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α` 40), όπως ισχύει».»
Όπως από τα παραπάνω προκύπτει το σχέδιο νόμου είναι χειρότερο ακόμη και  από τον προηγούμενο μνημονιακό νόμο και τις εγκυκλίους που ακολούθησαν, αφού:
1.      ο Υπουργός θα πρέπει να συντάσσει την απόφαση κατανομής προσωπικού.
2.      δεν άρει, αλλά αντίθετα συνδέει και κατοχυρώνει νομοθετικά τη νησιωτικότητα με τη λογική «ένα    νησί ένας δήμος» έτσι όπως αυτή «κατοχυρώθηκε» μέσα από τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6315/13 και 22090/2013 με ότι αυτό συνεπάγεται
3.       θα έπρεπε στον όρο νησιωτικός δήμος να περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται στην νησιωτική επικράτεια και όχι μόνο τους ΟΤΑ Ά και Β΄βαθμού.
Το ΥΔΜΗΔ καθώς και το ΥΠΕΣ οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην διευκρίνιση  του όρου «νησιωτικός δήμος», συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα που βρίσκονται στους  νησιωτικούς δήμους και όχι αποκλειστικά και μόνο στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού, αφού το σύνολο των υπηρεσιών που βρίσκονται στα νησιά μας βιώνουν τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας. Οι κάτοικοι της νησιώτικής χώρας  βιώνουν τη διάλυση του δημόσιου τομέα με την υποστελέχωση των υπηρεσιών του δημοσίου είτε στο χώρο της υγείας είτε της παιδείας είτε της δημόσιας διοίκησης πολύ δε περισσότερο σήμερα που οι εφαρμογές των πολιτικών επιλογών του κεφαλαίου, της ΕΕ και της κυβέρνησης έχουν συνθλίψει τον κοινωνικό ιστό στο βωμό του κέρδους.
Καλούμε το Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τους βουλευτές του Νομού και της νησιωτικής χώρας, να παρέμβουν για την αλλαγή του παρόντος άρθρου 34 του σχεδίου νόμου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών στις νησιωτικές περιοχές.
Καλούμε τα σωματεία και όλους τους  συνδικαλιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη νησιωτική χώρα ,τους εργαζόμενους και την κοινωνία να εμποδίσουν με την συλλογική τους δράση τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς που αποσκοπούν στη διάλυση των Δημοσίων κοινωνικών αγαθών (Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση) που θύματα αυτής της διάλυσης είμαστε όλοι. 

Για την Ε.Γ
Του Ν.Τ Λέσβου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ                                                    ΠΑΝ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ