Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ( ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ )

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ


O/ Η υπογράφ…., …………………………………………………. , κάτοικος ………………………….., οδός ………………………………………….. με αριθμό αστυνομικής ταυτότητας …………………. του ……………………, εξουσιοδοτώ με την παρούσα τις δικηγόρους του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης , Ραφαέλλα – Αγγελική Βαθρακούλη του Γεωργίου και Κυριακή Αμπουλού του Ιωάννη  , όπως από κοινού ή χωριστά η κάθε μία  παραστούν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης   και  με εκπροσωπήσουν κατά τη δικάσιμο της 25ης Ιουνίου 2014  ή σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο  κατά την οποία θα εκδικασθεί αγωγή μου κατά :
1.         Της άλλοτε Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ήδη Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βορείου Αιγαίου , όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βορείου Αιγαίου
2.         Του Ελληνικού Δημοσίου , όπως αυτό νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών , ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα .

Επίσης με την παρούσα εξουσιοδοτώ τις προαναφερόμενες δικηγόρους για την υπογραφή και την κατάθεση σχετικού υπομνήματος καθώς και για την παράσταση τους από κοινού ή χωριστά  σε κάθε ανώτερο δικαστήριο σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε ένδικου μέσου  .  Μυτιλήνη  , …. Ιουνίου 2014

              Ο/ η   εξουσιοδοτ…ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ :