Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

8 και 9 Φεβρουαρίου 2012

............................

8 και 9 Φεβρουαρίου 2012 μετά την από …. Πρόσκληση του ΔΣ της ομοσπονδίας ΠΟΣΥΠ πραγματοποιήθηκε το 3ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριου.
Από το Σύλλογο μας με τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν …. συμμετείχαν ως αντιπρόσωποι οι:
Συνάδελφοι αυτό που ήταν ξεκάθαρο από όλους αντιπροσώπους και παρατηρητές ήταν ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για διατήρηση της ομοσπονδίας, κυρίως αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές για τους εργαζόμενους της χώρας μας και των αποκεντρωμένων διοικήσεων.
Για να είμαστε ξεκάθαροι, από τις επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους 12 με 13 πρωτοβάθμιους συλλόγους που θα έπρεπε να έχουν εκλέξει αντιπροσώπους και να συμμετέχουν στις διαδικασίες συμμετείχαν μόλις 3 σύλλογοι. Η απουσίες οφείλονταν τόσο σε πραγματικά προβλήματα, όπως διάλυση των πρωτοβάθμιων συλλόγων μετά τις αλλαγές στις υπηρεσιακές μας μονάδες με την εφαρμογή του ν.3852 (Καλλικράτης), όσο και σε τυπικά προβλήματα, δηλαδή δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες –αρχαιρεσίες (αλλαγή καταστατικού-εκλογές κοκ).
Κατά τη διαδικασία τέθηκε έντονα από παρατάξεις και παρατηρητές του συνεδρίου ζήτημα νομιμότητάς του. Παρόλα αυτά η διαδικασία προχώρησε.
Με πρότασή μας όπου τέθηκε σε ψηφοφορία και έγινε απόφαση του συνεδρίου, αποφασίσαμε:
Σε 1 μήνα με 1½ το πολύ να κληθούν με ευθύνη του νέου ΔΣ της ΠΟΣΥΑΔ ένας αντιπρόσωπος από κάθε πρωτοβάθμιο σύλλογο και να γίνει συζήτηση για προγραμματισμό νέου συνεδρίου σε 6 μήνες από το 3ο συνέδριο. Στο διάστημα αυτό οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε τροποποίηση καταστατικού και σε εκλογές.
Στη συνέχεια και με συζήτηση που είχαμε οι αντιπρόσωποι του συλλόγου ΑΔΑ Βορείου Αιγαίου συμφωνήσαμε ότι σε περίπτωση αθέτησης της απόφασης αυτής του συνεδρίου για οποιοδήποτε λόγο εμείς αποχωρούμε από την ομοσπονδία και συντονιζόμαστε με τους υπόλοιπους πρωτοβάθμιους συλλόγους.